GDD là gì? Ý nghĩa của từ gdd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

GDD là gì? Ý nghĩa của từ gdd

GDD là gì ?

GDD là “Growing Degree Days” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GDD

GDD có nghĩa “Growing Degree Days”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày phát triển bằng cấp”.

GDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDD là “Growing Degree Days”.

Một số kiểu GDD viết tắt khác:
+ Gaseous Detection Device: Thiết bị phát hiện khí.
+ Group Delay Dispersion: Phân tán độ trễ nhóm.
+ Global Developmental Delay: Sự chậm trễ phát triển toàn cầu.
+ Gadolinium Deposition Disease: Bệnh lắng đọng Gadolinium.
+ Genesis Deluxe Distribution: Phân phối Genesis Deluxe.
+ George Draper Dayton.
+ Greenville Derby Dames.
+ Gold and Diamond Division: Bộ phận vàng và kim cương.
+ Grouped Dirichlet Distribution: Phân phối Dirichlet được nhóm lại.
+ Game Design & Development : Thiết kế & Phát triển Trò chơi.
+ Gnathodiaphyseal dysplasia: Loạn sản mạch máu.

Post Top Ad