KDR là gì? Ý nghĩa của từ kdr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

KDR là gì? Ý nghĩa của từ kdr

KDR là gì ?

KDR là “Knockdown resistance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KDR

KDR có nghĩa “Knockdown resistance”, dịch sang tiếng Việt là “Chống hạ gục”.

KDR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDR là “Knockdown resistance”.

Một số kiểu KDR viết tắt khác:
+ Kinase insert domain receptor: Thụ thể miền chèn Kinase.
+ Keenesburg Direct Railroad: Đường sắt trực tiếp Keenesburg.
+ Kappa Delta Rho.

Post Top Ad