GDOP là gì? Ý nghĩa của từ gdop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

GDOP là gì? Ý nghĩa của từ gdop

GDOP là gì ?

GDOP là “Geometric Dilution Of Precision” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GDOP

GDOP có nghĩa “Geometric Dilution Of Precision”, dịch sang tiếng Việt là “Pha loãng hình học của độ chính xác”.

GDOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDOP là “Geometric Dilution Of Precision”.

Post Top Ad