GICS là gì? Ý nghĩa của từ gics - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

GICS là gì? Ý nghĩa của từ gics

GICS là gì ?

GICS là “Global Industry Classification Standard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GICS

GICS có nghĩa “Global Industry Classification Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu”.

GICS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GICS là “Global Industry Classification Standard”.

Một số kiểu GICS viết tắt khác:
+ Graphite Intercalation Compounds: Các hợp chất xen kẽ graphit.
+ Guaranteed Investment Certificates: Giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo.
+ Global In-house Centers: Trung tâm nội bộ toàn cầu.
+ Geomagnetically Induced Currents: Dòng điện cảm ứng địa từ.
+ Glass Ionomer Cements: Kính Ionomer Cements.
+ German Internet Chess Server: Máy chủ cờ vua Internet Đức.
+ Gliding Induction Courses: Các khóa học về cảm ứng trượt.
+ Government Information and Communication Service: Dịch vụ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ.

Post Top Ad