KDI là gì? Ý nghĩa của từ kdi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

KDI là gì? Ý nghĩa của từ kdi

KDI là gì ?

KDI là “Korea Development Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KDI

KDI có nghĩa “Korea Development Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện phát triển Hàn Quốc”.

KDI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDI là “Korea Development Institute”.

Một số kiểu KDI viết tắt khác:
+ Kontes Dangdut Indonesia.
+ Koungkuey Design Initiative: Sáng kiến thiết kế Koungkuey.
+ Kuwait Diplomatic Institute: Học viện ngoại giao Kuwait.

Post Top Ad