OPN là gì? Ý nghĩa của từ opn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

OPN là gì? Ý nghĩa của từ opn

OPN là gì ?

OPN là “Oracle Partner Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPN

OPN có nghĩa “Oracle Partner Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng đối tác Oracle”.

OPN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPN là “Oracle Partner Network”.

Một số kiểu OPN viết tắt khác:
+ Osteopontin.
+ Open Patent Non-Assertion: Mở không xác nhận bằng sáng chế.
+ Orcutt Police Nunchaku: Côn nhị khúc cảnh sát Orcutt.
+ Open Projects Net: Mở mạng dự án.
+ Olivary Pretectal Nucleus: Hạt nhân tiền bảo vệ Olivary.
+ Optics & Photonics News: Tin tức Quang học & Quang tử.
+ Operator Type-N: Nhà điều hành Loại-N.
+ Old People's Network: Mạng lưới người già.

Post Top Ad