GVC là gì? Ý nghĩa của từ gvc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

GVC là gì? Ý nghĩa của từ gvc

GVC là gì ?

GVC là “Global Value Chain” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GVC

GVC có nghĩa “Global Value Chain”, dịch sang tiếng Việt là “Chuỗi giá trị toàn cầu”.

GVC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GVC là “Global Value Chain”.

Một số kiểu GVC viết tắt khác:
+ Grubbs Vocational College: Cao đẳng nghề Grubbs.
+ Genesee Valley Conservancy: Bảo tồn Thung lũng Genesee.
+ Girls Venture Corps: Đoàn những cô gái mạo hiểm.
+ Great Voices of the Century: Tiếng nói vĩ đại của thế kỷ.
+ Grand Valley State Cheerleading: Đội cổ vũ tiểu bang thung lũng.
+ Global Village Concerns: Mối quan tâm của Làng Toàn cầu.

Post Top Ad