GMM là gì? Ý nghĩa của từ gmm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

GMM là gì? Ý nghĩa của từ gmm

GMM là gì ?

GMM là “Giving Much More” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GMM

GMM có nghĩa “Giving Much More”, dịch sang tiếng Việt là “Cho nhiều hơn nữa”.

GMM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMM là “Giving Much More”.

Một số kiểu GMM viết tắt khác:
+ Generalized Method of Moments: Phương pháp Tổng quát về Khoảnh khắc.
+ Grand Master of Memory: Bậc thầy trí nhớ.
+ Guided Multipurpose Munition: Đạn đa dụng có hướng dẫn.
+ General Motors Malaysia: Động cơ chung Malaysia.
+ Gaussian Mixture Model: Mô hình hỗn hợp Gaussian.
+ Garuda Mataram Motor: Động cơ Mataram Garuda.
+ Galileo Millennium Mission: Sứ mệnh Thiên niên kỷ Galileo.
+ Glucose monomycolate.
+ Geller Media Management: Quản lý phương tiện Geller.
+ Golf Management Maroc: Quản lý sân gôn Maroc.
+ Glutamate-Malate Medium: Môi trường glutamate-malate.
+ General Markov Model: Mô hình Markov chung.
+ Global Music & Media: Âm nhạc & Phương tiện Toàn cầu.
+ Gisle Martens Meyer.
+ Google Map Maker: Trình tạo bản đồ của Google.
+ Global Marijuana March: Tháng Ba Cần sa Toàn cầu.
+ General Merchandise Manager: Tổng giám đốc hàng hóa.
+ Global Management and Manufacturing: Quản lý và Sản xuất Toàn cầu.
+ Gereja Mennonit Mandailing.

Post Top Ad