RCPS là gì? Ý nghĩa của từ rcps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

RCPS là gì? Ý nghĩa của từ rcps

RCPS là gì ?

RCPS là “Rigid Cellular Polystyrene” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RCPS

RCPS có nghĩa “Rigid Cellular Polystyrene”, dịch sang tiếng Việt là “Polystyrene dạng tế bào cứng”.

RCPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RCPS là “Rigid Cellular Polystyrene”.

Một số kiểu RCPS viết tắt khác:
+ Representative Concentration Pathways: Con đường tập trung đại diện.
+ Remote Control Panels: Bảng điều khiển từ xa.
+ Royal Cornwall Polytechnic Society: Hiệp hội Bách khoa Hoàng gia Cornwall.
+ Resident Command Packages: Gói lệnh thường trú.
+ Regional Contingency Plans: Kế hoạch Dự phòng Khu vực.

Post Top Ad