HWR là gì? Ý nghĩa của từ hwr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

HWR là gì? Ý nghĩa của từ hwr

HWR là gì ?

HWR là “Heavy-Water Reactors” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HWR

HWR có nghĩa “Heavy-Water Reactors”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng nước nặng”.

HWR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HWR là “Heavy-Water Reactors”.

Một số kiểu HWR viết tắt khác:
+ Heater, Water & Rations: Máy sưởi, nước & khẩu phần.
+ Handwriting recognition: Nhận dang chu Viet.
+ Harm Within the Risk: Tác hại trong rủi ro.
+ Hot Wet Rock: Đá nóng ướt.
+ Heavy water: Nước nặng.
+ Hospital-Wide Readmission: Truyền thông trong toàn bệnh viện.
+ Hatwar Railway station: Ga tàu Hatwar.
+ Henley Women's Regatta: Đua thuyền nữ Henley.

Post Top Ad