HOG là gì? Ý nghĩa của từ hog - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

HOG là gì? Ý nghĩa của từ hog

HOG là gì ?

HOG là “Histogram of Oriented Gradients” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HOG

HOG có nghĩa “Histogram of Oriented Gradients”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu đồ Gradients định hướng”.

HOG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOG là “Histogram of Oriented Gradients”.

Một số kiểu HOG viết tắt khác:
+ House Of Glory: Ngôi nhà vinh quang.
+ Harley Owners Group: Nhóm chủ sở hữu Harley.
+ Higher Order Grammar: Ngữ pháp thứ tự cao hơn.
+ Head On Generation: Bắt đầu thế hệ.
+ Harley Owner's Group: Nhóm chủ sở hữu Harley.
+ Heart of Georgia Railroad: Trái tim của Đường sắt Georgia.
+ High Osmolarity Glycerol: Osmolarity Glycerol cao.

Post Top Ad