GSLB là gì? Ý nghĩa của từ gslb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

GSLB là gì? Ý nghĩa của từ gslb

GSLB là gì ?

GSLB là “Global Server Load-Balancing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GSLB

GSLB có nghĩa “Global Server Load-Balancing”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng tải máy chủ toàn cầu”.

GSLB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSLB là “Global Server Load-Balancing”.

Một số kiểu GSLB viết tắt khác:
+ Global Site Load Balancer: Bộ cân bằng tải trang web toàn cầu.

Post Top Ad