GTE là gì? Ý nghĩa của từ gte - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

GTE là gì? Ý nghĩa của từ gte

GTE là gì ?

GTE là “Geometry Transformation Engine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GTE

GTE có nghĩa “Geometry Transformation Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ chuyển đổi hình học”.

GTE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTE là “Geometry Transformation Engine”.

Một số kiểu GTE viết tắt khác:
+ General Telephone and Electronics: Điện thoại và Điện tử nói chung.
+ Gran Tierra Energy Inc.: Năng lượng trái đất lớn inc..
+ Glycerol-To-Epichlorohydrin.
+ Global Truncation Error: Lỗi cắt bỏ toàn cầu.
+ Geometry Transfer Engine: Công cụ chuyển giao hình học.
+ Global Telecoms Exploitation: Khai thác viễn thông toàn cầu.
+ Global thermodynamic equilibrium: Cân bằng nhiệt động lực học toàn cầu.
+ Global Tropospheric Experiment: Thử nghiệm khí quyển toàn cầu.
+ Gone To Earth: Đi tới Trái đất.
+ Government Trading Enterprise: Doanh nghiệp Thương mại Chính phủ.
+ General Telephone: Điện thoại chung.

Post Top Ad