GTTS là gì? Ý nghĩa của từ gtts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

GTTS là gì? Ý nghĩa của từ gtts

GTTS là gì ?

GTTS là “Global Temporary Tables” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GTTS

GTTS có nghĩa “Global Temporary Tables”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng tạm thời toàn cầu”.

GTTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTTS là “Global Temporary Tables”.

Post Top Ad