HES là gì? Ý nghĩa của từ hes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

HES là gì? Ý nghĩa của từ hes

HES là gì ?

HES là “Home Electronic Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HES

HES có nghĩa “Home Electronic Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện tử gia đình”.

HES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HES là “Home Electronic Systems”.

Một số kiểu HES viết tắt khác:
+ Historic Environment Scotland: Môi trường lịch sử Scotland.
+ Higher Ed Services: Dịch vụ Ed cao hơn.
+ Huayu Enrichment Scholarship: Học bổng làm giàu Huayu.
+ Hypertext Editing System: Hệ thống chỉnh sửa siêu văn bản.
+ Hyperspectral Environmental Suite: Bộ Môi trường Hyperspectral.
+ Harvard Extension School: Trường mở rộng Harvard.
+ Heritage Elementary School: Trường tiểu học Heritage.
+ Hybrid Electronic Systems: Hệ thống điện tử lai.
+ Home Entertainment Suppliers: Các nhà cung cấp giải trí gia đình.
+ Historical European Swordsmanship: Kiếm thuật Châu Âu lịch sử.
+ Higher Education System: Hệ thống giáo dục đại học.
+ Home Energy Station: Trạm năng lượng tại nhà.
+ Hairy/Enhancer of Split: Lông / Tăng cường phân tách.
+ Hairy and Enhancer of Split: Rậm lông và tăng cường phân chia.

Post Top Ad