HLU là gì? Ý nghĩa của từ hlu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

HLU là gì? Ý nghĩa của từ hlu

HLU là gì ?

HLU là “Hypertensive Leg Ulcer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HLU

HLU có nghĩa “Hypertensive Leg Ulcer”, dịch sang tiếng Việt là “Loét chân tăng huyết áp”.

HLU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLU là “Hypertensive Leg Ulcer”.

Một số kiểu HLU viết tắt khác:
+ Hanseatic League of Universities: Liên đoàn các trường đại học Hanseatic.
+ Hose Layer Unit: Đơn vị lớp ống.

Post Top Ad