ZDN là gì? Ý nghĩa của từ zdn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

ZDN là gì? Ý nghĩa của từ zdn

ZDN là gì ?

ZDN là “Zambia Daily Nation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZDN

ZDN có nghĩa “Zambia Daily Nation”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc gia hàng ngày Zambia”.

ZDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZDN là “Zambia Daily Nation”.

Một số kiểu ZDN viết tắt khác:
+ Zamboanga del Norte.
+ Zentrale Datenbank Nachlässe.

Post Top Ad