FAPAS là gì? Ý nghĩa của từ fapas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

FAPAS là gì? Ý nghĩa của từ fapas

FAPAS là gì ?

FAPAS là “Fatty Acid Primary Amides” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAPAS

FAPAS có nghĩa “Fatty Acid Primary Amides”, dịch sang tiếng Việt là “Axit béo Amide chính”.

FAPAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAPAS là “Fatty Acid Primary Amides”.

Post Top Ad