HN1 là gì? Ý nghĩa của từ hn1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

HN1 là gì? Ý nghĩa của từ hn1

HN1 là gì ?

HN1 là “Bis(2-chloroethyl)ethylamine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HN1

HN1 có nghĩa “Bis(2-chloroethyl)ethylamine”.

HN1 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng HN1 là “Bis(2-chloroethyl)ethylamine”.

Post Top Ad