MWD là gì? Ý nghĩa của từ mwd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

MWD là gì? Ý nghĩa của từ mwd

MWD là gì ?

MWD là “Measurement While Drilling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MWD

MWD có nghĩa “Measurement While Drilling”, dịch sang tiếng Việt là “Đo lường trong khi khoan”.

MWD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MWD là “Measurement While Drilling”.

Một số kiểu MWD viết tắt khác:
+ Metropolitan Water District of Southern California: Quận nước Metropolitan của Nam California.
+ Military Working Dog: Chó làm việc trong quân đội.
+ Matte World Digital: Thế giới mờ kỹ thuật số.
+ Message Waiting Data: Dữ liệu chờ tin nhắn.
+ Military Working Dogs: Chó làm việc trong quân đội.
+ Metropolitan Water District: Quận nước Metropolitan.
+ Ministry of Women Development: Bộ Phát triển Phụ nữ.
+ Merriam-Webster Dictionary: Từ điển Merriam-Webster.
+ Molecular Weight Distribution: Phân bố trọng lượng phân tử.
+ Multi Wheel Drive: Dẫn động nhiều bánh.
+ Maricopa Water District: Quận nước Maricopa.

Post Top Ad