HWS là gì? Ý nghĩa của từ hws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

HWS là gì? Ý nghĩa của từ hws

HWS là gì ?

HWS là “Hypersonic Weapon System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HWS

HWS có nghĩa “Hypersonic Weapon System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống vũ khí siêu thanh”.

HWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HWS là “Hypersonic Weapon System”.

Một số kiểu HWS viết tắt khác:
+ Hot Water System: Hệ thống nước nóng.
+ High Way Star: Ngôi sao đường cao.
+ Health Web Science: Khoa học web về sức khỏe.
+ Hahalis Welfare Society: Hội phúc lợi Hahalis.
+ Hospitality Worldwide Services: Dịch vụ khách sạn trên toàn thế giới.

Post Top Ad