IBID là gì? Ý nghĩa của từ ibid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

IBID là gì? Ý nghĩa của từ ibid

IBID là gì ?

IBID là “Ion-Beam-Induced Deposition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IBID

IBID có nghĩa “Ion-Beam-Induced Deposition”, dịch sang tiếng Việt là “Sự lắng đọng do tia ion gây ra”.

IBID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IBID là “Ion-Beam-Induced Deposition”.

Post Top Ad