INSS là gì? Ý nghĩa của từ inss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

INSS là gì? Ý nghĩa của từ inss

INSS là gì ?

INSS là “Institute for National Security Studies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INSS

INSS có nghĩa “Institute for National Security Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia”.

INSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INSS là “Institute for National Security Studies”.

Một số kiểu INSS viết tắt khác:
+ International Neuroblastoma Staging System: Hệ thống phân loại u nguyên bào thần kinh quốc tế.
+ Institute for National Strategic Studies: Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia.
+ Inertial Navigation Systems: Hệ thống điều hướng quán tính.
+ Institute of Social Security,: Viện An sinh xã hội,.
+ Institute of National Strategic Studies: Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia.

Post Top Ad