IYK là gì? Ý nghĩa của từ iyk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

IYK là gì? Ý nghĩa của từ iyk

IYK là gì ?

IYK là “Inyokern” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IYK

IYK có nghĩa “Inyokern”.

IYK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng IYK là “Inyokern”.

Post Top Ad