IEDM là gì? Ý nghĩa của từ iedm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

IEDM là gì? Ý nghĩa của từ iedm

IEDM là gì ?

IEDM là “International Electron Devices Meeting” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IEDM

IEDM có nghĩa “International Electron Devices Meeting”, dịch sang tiếng Việt là “Cuộc họp thiết bị điện tử quốc tế”.

IEDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IEDM là “International Electron Devices Meeting”.

Một số kiểu IEDM viết tắt khác:
+ Integrated Energy Distribution and Marketing: Tiếp thị và Phân phối Năng lượng Tích hợp.
+ Ionic and Electronic Device and Materials: Vật liệu và thiết bị ion và điện tử.

Post Top Ad