NMS là gì? Ý nghĩa của từ nms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

NMS là gì? Ý nghĩa của từ nms

NMS là gì ?

NMS là “Network Management Station” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NMS

NMS có nghĩa “Network Management Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm quản lý mạng”.

NMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NMS là “Network Management Station”.

Một số kiểu NMS viết tắt khác:
+ Neuroleptic Malignant Syndrome: Hội chứng ác tính thần kinh.
+ National Military Strategy: Chiến lược quân sự quốc gia.
+ National Matching Services: Dịch vụ Đối sánh Quốc gia.
+ National Master Specification: Đặc điểm kỹ thuật quốc gia.
+ Network Management Systems: Hệ thống quản lý mạng.
+ Neerja Modi School: Trường Neerja Modi.
+ Neonatal Maladjustment Syndrome: Hội chứng điều chỉnh sai ở trẻ sơ sinh.
+ National Mortgage Settlement: Giải quyết thế chấp quốc gia.
+ National Measurement System: Hệ thống đo lường quốc gia.
+ National Museums Scotland: Bảo tàng quốc gia Scotland.
+ National Market System: Hệ thống thị trường quốc gia.
+ New Music Seminar: Hội thảo âm nhạc mới.
+ New Media Strategies: Chiến lược truyền thông mới.
+ Neurally Mediated Syncope: Ngất qua trung gian thần kinh.
+ Newton/Miller/Smith.
+ Non-Metric Scaling: Tỷ lệ phi số liệu.
+ Nigerian Military School: Trường quân sự Nigeria.
+ Nightclub Management Software: Phần mềm quản lý hộp đêm.
+ Nepal Mathematical Society: Hội Toán học Nepal.
+ Neutral Mass Spectrometer: Khối phổ kế trung tính.
+ Neptune Middle School: Trường trung học cơ sở Neptune.
+ Notices to Mariners: Thông báo cho Mariners.
+ Nairobi Metropolitan Services: Dịch vụ đô thị Nairobi.
+ Normal Mass Shift: Thay đổi khối lượng bình thường.
+ New Member States: Các quốc gia thành viên mới.
+ Non-Menstrual Syndrome: Hội chứng không kinh nguyệt.
+ National Missionary Society: Hội Truyền giáo Quốc gia.
+ Network Modeling & Simulation: Mô hình hóa & mô phỏng mạng.
+ Nordic Medical Services: Dịch vụ y tế Bắc Âu.
+ Norwegian Missionary Society: Hội truyền giáo Na Uy.
+ National Medical Stores: Cửa hàng y tế quốc gia.
+ Norwegian Mission Society: Hội truyền giáo Na Uy.
+ Nari Mukti Sangha: Tăng đoàn Nari Mukti.
+ Nature-Man-Spirit: Thiên nhiên-Con người-Tinh thần.
+ Nintendo Magazine System: Hệ thống Tạp chí Nintendo.
+ Netscape Messaging Server: Máy chủ nhắn tin Netscape.
+ Normalized Marker Sum: Tổng điểm đánh dấu chuẩn hóa.
+ Norfolk Museums Service: Dịch vụ bảo tàng Norfolk.
+ Needwood Middle School: Trường trung học cơ sở Needwood.
+ National Museum of Scotland: Bảo tàng quốc gia Scotland.
+ Next Movie Star: Ngôi sao điện ảnh tiếp theo.
+ National Monuments Service: Dịch vụ Di tích Quốc gia.
+ National Media Survey: Khảo sát Truyền thông Quốc gia.
+ Northside Middle School: Trường trung học cơ sở Northside.
+ Niagara Middle School: Trường trung học cơ sở Niagara.
+ National Museum of Singapore: Bảo tàng quốc gia Singapore.
+ National Meteorological Services: Dịch vụ Khí tượng Quốc gia.

Post Top Ad