IGP là gì? Ý nghĩa của từ igp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

IGP là gì? Ý nghĩa của từ igp

IGP là gì ?

IGP là “Interior Gateway Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IGP

IGP có nghĩa “Interior Gateway Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức cổng nội bộ”.

IGP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IGP là “Interior Gateway Protocol”.

Một số kiểu IGP viết tắt khác:
+ Inspector General of Police: Tổng Thanh tra Bộ Công an.
+ Integrated Graphics Processing: Xử lý đồ họa tích hợp.
+ Inspector General of the Nigerian Police: Tổng thanh tra cảnh sát Nigeria.
+ Integrated Graphics Processor: Bộ xử lý đồ họa tích hợp.
+ Indicazione Geografica Protetta.
+ Indian Gandhiyan Party: Đảng Gandhiyan Ấn Độ.
+ Income Generation Programmes: Các chương trình tạo thu nhập.
+ International Guild of Prestidigiters: Hiệp hội Uy tín Quốc tế.
+ Indole-3-glycerol phosphate.
+ Inspector Generals of Police: Tổng thanh tra Bộ Công an.
+ Institute for Global Policy: Viện Chính sách Toàn cầu.
+ Indo-Gangetic Plain: Đồng bằng Indo-Gangetic.
+ Israeli Growth Partners: Đối tác tăng trưởng của Israel.
+ Immediate Gratification Players: Người chơi hài lòng ngay lập tức.
+ Ireland Genealogy Project: Dự án Gia phả Ireland.
+ Income Generation Projects: Các dự án tạo thu nhập.
+ Institute for Global Prosperity: Viện thịnh vượng toàn cầu.
+ Indo Gangetic Plain: Đồng bằng sông Hằng Indo.
+ Indicative Grade Profile: Hồ sơ điểm chỉ định.
+ Inspector General Police: Tổng thanh tra cảnh sát.
+ Institute of Geodesy and Photogrammetry: Viện Trắc địa và Đo đạc.
+ Inspector General of the Police: Tổng Thanh tra Bộ Công an.
+ Internet Governance Project: Dự án quản trị Internet.
+ International Geodynamics Project: Dự án Địa động lực Quốc tế.
+ Intraguild predation: Sự săn mồi Intraguild.

Post Top Ad