OCSP là gì? Ý nghĩa của từ ocsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

OCSP là gì? Ý nghĩa của từ ocsp

OCSP là gì ?

OCSP là “Online Certificate Status Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OCSP

OCSP có nghĩa “Online Certificate Status Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến”.

OCSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OCSP là “Online Certificate Status Protocol”.

Một số kiểu OCSP viết tắt khác:
+ Ordinariate of the Chair of St Peter: Sắc lệnh của Chủ tịch St Peter.
+ Oregon College Savings Program: Chương trình Tiết kiệm Cao đẳng Oregon.
+ Open Cell Sheet Pile: Mở đống trang tính di động.

Post Top Ad