IMRT là gì? Ý nghĩa của từ imrt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

IMRT là gì? Ý nghĩa của từ imrt

IMRT là gì ?

IMRT là “Intensity Modulated Radiation Therapy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMRT

IMRT có nghĩa “Intensity Modulated Radiation Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp bức xạ điều biến cường độ”.

IMRT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMRT là “Intensity Modulated Radiation Therapy”.

Post Top Ad