INSTA là gì? Ý nghĩa của từ insta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

INSTA là gì? Ý nghĩa của từ insta

INSTA là gì ?

INSTA là “International Agency for Solar Technologies & Applications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INSTA

INSTA có nghĩa “International Agency for Solar Technologies & Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quốc tế về Công nghệ & Ứng dụng Năng lượng Mặt trời”.

INSTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INSTA là “International Agency for Solar Technologies & Applications”.

Post Top Ad