INU là gì? Ý nghĩa của từ inu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

INU là gì? Ý nghĩa của từ inu

INU là gì ?

INU là “Incheon National University” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INU

INU có nghĩa “Incheon National University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học quốc gia Incheon”.

INU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INU là “Incheon National University”.

Một số kiểu INU viết tắt khác:
+ Iqra National University: Đại học quốc gia Iqra.
+ International Network of Universities: Mạng lưới các trường đại học quốc tế.
+ Inertial Navigation Unit: Bộ điều hướng quán tính.

Post Top Ad