DPSK là gì? Ý nghĩa của từ dpsk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

DPSK là gì? Ý nghĩa của từ dpsk

DPSK là gì ?

DPSK là “Differential Phase-Shift Keying” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DPSK

DPSK có nghĩa “Differential Phase-Shift Keying”, dịch sang tiếng Việt là “Phím chuyển pha vi sai”.

DPSK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DPSK là “Differential Phase-Shift Keying”.

Post Top Ad