START là gì? Ý nghĩa của từ start - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

START là gì? Ý nghĩa của từ start

START là gì ?

START là “Simple Triage And Rapid Treatment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ START

START có nghĩa “Simple Triage And Rapid Treatment”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp điều trị đơn giản và điều trị nhanh chóng”.

START là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng START là “Simple Triage And Rapid Treatment”.

Một số kiểu START viết tắt khác:
+ Study of Terrorism And Responses to Terrorism: Nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố và ứng phó với khủng bố.
+ Strategic Arms Reduction Treaty: Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.
+ StAR-related transfer: Chuyển giao liên quan đến StAR.

Post Top Ad