RHT là gì? Ý nghĩa của từ rht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

RHT là gì? Ý nghĩa của từ rht

RHT là gì ?

RHT là “Right-Hand Traffic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RHT

RHT có nghĩa “Right-Hand Traffic”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thông bên tay phải”.

RHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RHT là “Right-Hand Traffic”.

Một số kiểu RHT viết tắt khác:
+ RHT Health Trust: Rht tin cậy sức khỏe.
+ Religare Health Trust: Tổ chức Y tế Trustare.
+ Retinohypothalamic tract: Đường võng mạc.
+ Randomized Hough Transform: Biến đổi Hough ngẫu nhiên.
+ Rural Hospitals Theorem: Định lý Bệnh viện Nông thôn.
+ Reduced height: Giảm chiều cao.
+ Retrogression Heat Treatment: Xử lý nhiệt ngược dòng.
+ Reverse Hierarchy Theory: Lý thuyết phân cấp ngược.
+ Rose Hill Transport: Vận chuyển đồi hoa hồng.

Post Top Ad