ISPO là gì? Ý nghĩa của từ ispo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

ISPO là gì? Ý nghĩa của từ ispo

ISPO là gì ?

ISPO là “Initial Stake-Pool Offering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISPO

ISPO có nghĩa “Initial Stake-Pool Offering”, dịch sang tiếng Việt là “Cung cấp cổ phần ban đầu”.

ISPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISPO là “Initial Stake-Pool Offering”.

Một số kiểu ISPO viết tắt khác:
+ International Simultaneous Policy Organisation: Tổ chức Chính sách Đồng thời Quốc tế.
+ International Society for Prosthetics and Orthotics: Hiệp hội chân tay giả và chỉnh hình quốc tế.
+ International Stateless Persons Organisation: Tổ chức người không quốc tịch quốc tế.
+ Indonesian Sustainable Palm Oil: Dầu cọ bền vững của Indonesia.
+ Internal Security & Public Order: An ninh nội bộ & Trật tự công cộng.

Post Top Ad