SHY là gì? Ý nghĩa của từ shy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

SHY là gì? Ý nghĩa của từ shy

SHY là gì ?

SHY là “Spiritual Human Yoga” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHY

SHY có nghĩa “Spiritual Human Yoga”, dịch sang tiếng Việt là “Yoga con người tâm linh”.

SHY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHY là “Spiritual Human Yoga”.

Post Top Ad