JJ là gì? Ý nghĩa của từ jj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

JJ là gì? Ý nghĩa của từ jj

JJ là gì ?

JJ là “Josephson Junction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JJ

JJ có nghĩa “Josephson Junction”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm giao nhau Josephson”.

JJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JJ là “Josephson Junction”.

Một số kiểu JJ viết tắt khác:
+ Jeonju University: Đại học Jeonju.

Post Top Ad