VAL là gì? Ý nghĩa của từ val - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

VAL là gì? Ý nghĩa của từ val

VAL là gì ?

VAL là “Variable Assembly Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VAL

VAL có nghĩa “Variable Assembly Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ hợp ngữ biến”.

VAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VAL là “Variable Assembly Language”.

Một số kiểu VAL viết tắt khác:
+ Vulnerability Assessment Laboratory: Phòng thí nghiệm đánh giá tính dễ bị tổn thương.
+ Victorian Athletic League: Liên đoàn điền kinh Victoria.
+ Various Artists Ltd: Nhiều nghệ sĩ Ltd.
+ Valfried.
+ Vule Airways Limited.
+ Virtual Access Layer: Lớp truy cập ảo.
+ Venus Analytic Laboratory: Phòng thí nghiệm phân tích sao Kim.

Post Top Ad