PIL là gì? Ý nghĩa của từ pil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

PIL là gì? Ý nghĩa của từ pil

PIL là gì ?

PIL là “Processor-In-the-Loop” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIL

PIL có nghĩa “Processor-In-the-Loop”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý trong vòng lặp”.

PIL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PIL là “Processor-In-the-Loop”.

Một số kiểu PIL viết tắt khác:
+ Public Interest Litigation: Kiện tụng lợi ích công cộng.
+ Public Image Ltd.
+ Pacific International Lines: Tuyến quốc tế Thái Bình Dương.
+ Portland Interscholastic League: Giải đấu liên trường Portland.
+ Premier Intermediate League: Giải ngoại hạng trung cấp.
+ Patel Integrated Logistics: Hậu cần Tích hợp Patel.
+ Patient Information Leaflet: Tờ rơi thông tin bệnh nhân.
+ Public Interest Lawyers: Luật sư vì lợi ích công cộng.
+ Public Interest Litigations: Đơn kiện lợi ích công cộng.
+ Project Information Literacy: Dự án Thông tin Văn học.
+ Public-Interest Litigation: Kiện tụng lợi ích công cộng.
+ Photoreceptor Integrity Line: Dòng toàn vẹn cảm biến quang.
+ Public Image Limited: Hình ảnh công khai bị giới hạn.
+ Pure Inductive Logic: Logic quy nạp thuần túy.
+ Program in Islamic Law: Chương trình Luật Hồi giáo.
+ Pragoti Industries Limited: Công ty TNHH Thương lượng.
+ Python Imaging Library: Thư viện hình ảnh Python.
+ Partners in Learning: Đối tác trong học tập.
+ Pacific International League: Giải đấu quốc tế Thái Bình Dương.
+ Polynomial Inverse Lag: Trễ nghịch đảo đa thức.
+ Program for Integrated Learning: Chương trình học tích hợp.
+ Papuan Industries Limited.
+ Permaculture International Ltd: Công ty TNHH quốc tế nuôi trồng thủy sản.
+ Purpose in Life: Mục đích trong cuộc sống.

Post Top Ad