JPA là gì? Ý nghĩa của từ jpa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

JPA là gì? Ý nghĩa của từ jpa

JPA là gì ?

JPA là “Juvenile Protective Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JPA

JPA có nghĩa “Juvenile Protective Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bảo vệ vị thành niên”.

JPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JPA là “Juvenile Protective Association”.

Một số kiểu JPA viết tắt khác:
+ Joint-Powers Agreement: Thỏa thuận quyền lực chung.
+ Java Persistence API.
+ Joint Personnel Administration: Hành chính nhân sự chung.
+ Joint Powers Authority: Cơ quan quyền lực chung.
+ Joint Plan of Action: Kế hoạch hành động chung.
+ Jacksonville Port Authority: Cảng vụ Jacksonville.
+ Jungian Psychoanalytic Association: Hiệp hội phân tâm học Jungian.
+ Jewish Palestinian Aramaic: Tiếng Ả Rập Palestine của người Do Thái.
+ Juice Products Association: Hiệp hội sản phẩm nước trái cây.
+ Johor Port Authority: Cảng vụ Johor.
+ Joint Powers Agreement: Thỏa thuận quyền lực chung.
+ Jamaica Police Academy: Học viện cảnh sát Jamaica.
+ Jordan Press Association: Hiệp hội báo chí Jordan.
+ Japan Planetarium Association: Hiệp hội thiên văn Nhật Bản.
+ Jabatan Perkhidmatan Awam.
+ Japan Powerlifting Association: Hiệp hội cử tạ Nhật Bản.
+ Jay Pritzker Academy: Học viện Jay Pritzker.
+ Joint Power Agencies: Cơ quan quyền lực chung.
+ Japanese Poolplayers Association: Hiệp hội người chơi bi-a Nhật Bản.
+ Joint Public Agency: Cơ quan chung.
+ Joint Powers Authorities: Cơ quan quyền lực chung.

Post Top Ad