JSA là gì? Ý nghĩa của từ jsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

JSA là gì? Ý nghĩa của từ jsa

JSA là gì ?

JSA là “Joint Security Area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JSA

JSA có nghĩa “Joint Security Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực an ninh chung”.

JSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JSA là “Joint Security Area”.

Một số kiểu JSA viết tắt khác:
+ Justice Society of America: Hiệp hội Tư pháp Hoa Kỳ.
+ Job Safety Analysis: Phân tích An toàn Công việc.
+ Jobseeker's Allowance: Trợ cấp của ứng viên.
+ Japan Shogi Association: Hiệp hội Shogi Nhật Bản.
+ Japan Sumo Association: Hiệp hội Sumo Nhật Bản.
+ Journal for the Study of Antisemitism: Tạp chí Nghiên cứu về Chủ nghĩa bài Do Thái.
+ Japanese Student Association: Hiệp hội sinh viên Nhật Bản.
+ Judo South Africa: Judo Nam Phi.
+ Japanese Standards Association: Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản.
+ Joint Sales Agreement: Hợp đồng mua bán chung.
+ Japan Sub-Account: Tài khoản phụ Nhật Bản.
+ Jan Swasthya Abhiyaan.
+ Junior State of America: Tiểu bang Mỹ.
+ Joint Subcommittee on Aquaculture: Tiểu ban Liên hợp về Nuôi trồng Thủy sản.
+ Jefferson Science Associates: Hiệp hội Khoa học Jefferson.
+ Junior Statesmen of America: Chính khách nhỏ tuổi của Mỹ.
+ Japanese Stride Association: Hiệp hội đạp xe Nhật Bản.
+ Job Search Assistance: Hỗ trợ tìm kiếm việc làm.
+ Japan Sports Association: Hiệp hội thể thao Nhật Bản.
+ JIBS Student Association: Hiệp hội sinh viên JIBS.
+ Jaguars Spirit Athletes: Vận động viên tinh thần báo đốm.
+ Japanese Shipowners Association: Hiệp hội chủ tàu Nhật Bản.
+ Joint Services Agreement: Thỏa thuận dịch vụ chung.
+ Junior Soccer Academy: Học viện bóng đá trẻ em.
+ Job Safety Analysis : Phân tích An toàn Công việc.
+ Jewish Students Association: Hiệp hội sinh viên Do Thái.
+ Junior Shapers Africa: Junior Shapers Châu Phi.
+ Journal of Systems Architecture: Tạp chí Kiến trúc Hệ thống.
+ Joint Study Agreement: Thỏa thuận nghiên cứu chung.
+ Junior States of America: Các tiểu bang của Mỹ.
+ Japanese Society of Anesthesiologists: Hiệp hội các nhà gây mê Nhật Bản.
+ Japan Softball Association: Hiệp hội bóng mềm Nhật Bản.

Post Top Ad