KGR là gì? Ý nghĩa của từ kgr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

KGR là gì? Ý nghĩa của từ kgr

KGR là gì ?

KGR là “Kelly Grove Racing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KGR

KGR có nghĩa “Kelly Grove Racing”, dịch sang tiếng Việt là “Đua thuyền Kelly”.

KGR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KGR là “Kelly Grove Racing”.

Một số kiểu KGR viết tắt khác:
+ Kampfgruppen.
+ Kanumarla Gunda Reddy.
+ Kijereshi Game Reserve: Khu bảo tồn trò chơi Kijereshi.

Post Top Ad