PMG là gì? Ý nghĩa của từ pmg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

PMG là gì? Ý nghĩa của từ pmg

PMG là gì ?

PMG là “Personal Multimedia Guide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PMG

PMG có nghĩa “Personal Multimedia Guide”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn Đa phương tiện Cá nhân”.

PMG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMG là “Personal Multimedia Guide”.

Một số kiểu PMG viết tắt khác:
+ Postmaster-General's Department: Tổng cục Bưu điện.
+ Polymicrogyria.
+ Property Markets Group: Nhóm thị trường bất động sản.
+ Provost Marshal General: Tướng soái Provost.
+ Pink Media Group: Nhóm truyền thông màu hồng.
+ Professional Management Group: Nhóm quản lý chuyên nghiệp.
+ Prime Manufacturing Group: Tập đoàn sản xuất Prime.
+ Proxmox Mail Gateway: Cổng thư Proxmox.
+ Postmaster General: Tổng giám đốc bưu điện.
+ Pierre Moerlen's Gong: Công của Pierre Moerlen.
+ Politico-Military Group: Nhóm chính trị-quân sự.
+ Provisional Military Government: Chính phủ quân sự lâm thời.
+ People Make Games: Mọi người tạo trò chơi.
+ Pittsburgh Media Group: Nhóm truyền thông Pittsburgh.
+ Permanent Magnet Generator: Máy phát điện nam châm vĩnh viễn.
+ Peace Monitoring Group: Nhóm giám sát hòa bình.
+ Project Monitoring Group: Nhóm giám sát dự án.
+ Provincial Mobile Group: Nhóm di động tỉnh.
+ Pennant Media Group: Nhóm phương tiện cờ hiệu.
+ Premiere MotorSports Group: Nhóm đua xe thể thao ra mắt.
+ Paper Money Guaranty: Đảm bảo tiền giấy.
+ Plasma Motor Generator: Máy phát điện động cơ Plasma.
+ Panther Media Group: Nhóm truyền thông Panther.
+ Performance Measurement Group: Nhóm đo lường hiệu suất.
+ Police Medal for Gallantry: Huân chương Cảnh sát cho Gallantry.
+ Phonomyography.
+ Paper Money Grading: Phân loại tiền giấy.
+ Photographic Materials Group: Nhóm Tư liệu Chụp ảnh.
+ Pamplin Media Group: Nhóm phương tiện Pamplin.
+ Performance Marketing Group: Nhóm Tiếp thị Hiệu suất.
+ Political-Military Group: Nhóm Chính trị-Quân sự.
+ Poetae Melici Graeci: Nhà thơ Melici Graeci.
+ Parliamentary Monitoring Group: Nhóm Giám sát Nghị viện.
+ Post Masters General: Đăng thạc sĩ chung.

Post Top Ad