LACE là gì? Ý nghĩa của từ lace - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

LACE là gì? Ý nghĩa của từ lace

LACE là gì ?

LACE là “Liquid Air Cycle Engine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LACE

LACE có nghĩa “Liquid Air Cycle Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ chu trình không khí lỏng”.

LACE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LACE là “Liquid Air Cycle Engine”.

Một số kiểu LACE viết tắt khác:
+ Levelized Avoided Cost of Energy: Chi phí năng lượng được hỗ trợ theo cấp độ.
+ Low-power Atmospheric Compensation Experiment: Thử nghiệm bù khí quyển công suất thấp.
+ Lunar Atmospheric Composition Experiment: Thử nghiệm thành phần khí quyển Mặt Trăng.
+ Light-Activated Chromatophore Expansion: Mở rộng Chromatophore được kích hoạt bằng ánh sáng.
+ Los Angeles Contemporary Exhibitions: Triển lãm Đương đại Los Angeles.
+ Luton Analogue Computing Engine: Công cụ máy tính tương tự Luton.
+ Liberia Agency for Community Empowerment: Cơ quan trao quyền cho cộng đồng Liberia.
+ Liverpool Archdiocesan Centre for Evangelisation: Trung tâm Truyền giáo Tổng giáo phận Liverpool.
+ Longitudinal Ambulatory Care Experience: Kinh nghiệm chăm sóc xe cứu thương theo chiều dọc.
+ Los Angeles Consolidated Electric: Điện hợp nhất Los Angeles.

Post Top Ad