LAPO là gì? Ý nghĩa của từ lapo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

LAPO là gì? Ý nghĩa của từ lapo

LAPO là gì ?

LAPO là “Lift Above Poverty Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAPO

LAPO có nghĩa “Lift Above Poverty Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Nâng cao thoát nghèo”.

LAPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LAPO là “Lift Above Poverty Organization”.

Một số kiểu LAPO viết tắt khác:
+ Lake Afton Public Observatory: Đài quan sát công cộng Lake Afton.
+ Los Angeles Philharmonic Orchestra: Dàn nhạc giao hưởng Los Angeles.

Post Top Ad