NCSU là gì? Ý nghĩa của từ ncsu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

NCSU là gì? Ý nghĩa của từ ncsu

NCSU là gì ?

NCSU là “North Carolina State University” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NCSU

NCSU có nghĩa “North Carolina State University”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Đại Học bang Bắc Carolina”.

NCSU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCSU là “North Carolina State University”.

Một số kiểu NCSU viết tắt khác:
+ Nowgong College Students Union: Hội sinh viên trường đại học Nowgong.
+ National Complete Suffrage Union: Liên minh toàn quốc về quyền bầu cử.
+ National Chinese Seamen's Union: Công đoàn thủy thủ Trung Quốc.

Post Top Ad