DDTS là gì? Ý nghĩa của từ ddts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

DDTS là gì? Ý nghĩa của từ ddts

DDTS là gì ?

DDTS là “Dodecyltrichlorosilane” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDTS

DDTS có nghĩa “Dodecyltrichlorosilane”, dịch sang tiếng Việt là “”.

DDTS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DDTS là “Dodecyltrichlorosilane”.

Một số kiểu DDTS viết tắt khác:
+ Dichloro-diphenyl-trichloroethanes.

Post Top Ad