RACH là gì? Ý nghĩa của từ rach - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

RACH là gì? Ý nghĩa của từ rach

RACH là gì ?

RACH là “Random Access Channel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RACH

RACH có nghĩa “Random Access Channel”, dịch sang tiếng Việt là “Kênh truy cập ngẫu nhiên”.

RACH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RACH là “Random Access Channel”.

Một số kiểu RACH viết tắt khác:
+ Rally Championship title: Danh hiệu vô địch Rally.

Post Top Ad