MAG là gì? Ý nghĩa của từ mag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

MAG là gì? Ý nghĩa của từ mag

MAG là gì ?

MAG là “Metal Active Gas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAG

MAG có nghĩa “Metal Active Gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí hoạt động kim loại”.

MAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAG là “Metal Active Gas”.

Một số kiểu MAG viết tắt khác:
+ Mines Advisory Group: Nhóm cố vấn về mỏ.
+ Maximum Absorbency Garment: May mặc thấm hút tối đa.
+ Marine Air Group: Nhóm hàng không biển.
+ Multi-Agency Gang: Băng đảng đa đại lý.
+ Marine Aircraft Group: Nhóm máy bay hàng hải.
+ Male Accessory Glands: Vùng phụ kiện nam.
+ Major Armament Groups: Nhóm vũ khí chính.
+ Men's Artistic Gymnastics: Thể dục nghệ thuật nam.
+ Maricopa Association of Governments: Hiệp hội các chính phủ Maricopa.
+ Marymount Action Group: Nhóm hành động Marymount.
+ Mouvement Alan Ganoo: Phong trào bên ngoài kẻ thù.
+ Motorcycle Action Group: Nhóm hành động mô tô.
+ Monitor Action Group: Giám sát nhóm hành động.
+ Myelin-Associated Gylcoprotein: Gylcoprotein liên kết với myelin.
+ Maritime Action Group: Nhóm Hành động Hàng hải.
+ Macroeconomics Advisory Group: Nhóm cố vấn kinh tế vĩ mô.
+ Medical Association of Georgia: Hiệp hội Y khoa Georgia.
+ Medical Advisory Group: Nhóm tư vấn y tế.
+ Music Australia Guide: Hướng dẫn về Âm nhạc Úc.
+ Motorsport Aftermarket Group: Nhóm hậu mãi ô tô thể thao.
+ Metal Arts Guild: Hiệp hội nghệ thuật kim loại.
+ Ministerial Advisory Group: Nhóm cố vấn cấp Bộ trưởng.
+ Market Advisory Groups: Nhóm tư vấn thị trường.
+ Mecaer Aviation Group: Tập đoàn hàng không Mecaer.
+ Manchester Airports Group: Nhóm các sân bay Manchester.
+ Monoacylglycerols.
+ Magnetometry: Phép đo từ tính.
+ Memorial Art Gallery: Phòng trưng bày nghệ thuật tưởng niệm.
+ Malaysia Aviation Group: Tập đoàn hàng không Malaysia.
+ Mobile Access Gateway: Cổng truy cập di động.

Post Top Ad