SSBB là gì? Ý nghĩa của từ ssbb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

SSBB là gì? Ý nghĩa của từ ssbb

SSBB là gì ?

SSBB là “Super Smash Bros. Brawl” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSBB

SSBB có nghĩa “Super Smash Bros. Brawl”, dịch sang tiếng Việt là “Anh em cãi nhau siêu đập”.

SSBB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSBB là “Super Smash Bros. Brawl”.

Post Top Ad